Klik og læs de nyeste artikler fra Trafik og Veje om klimatilpasning - her:

2017/12 Vand på vej – et klimaprojekt med fokus på forsinkelse, forskønnelse og forankring.
2017/12 Klimatilpasning går på tværs.
2017/12 Regulering af vejenes miljøcocktails.
2017/04 Nyt fra Vejreglerne.
2016/12 10 eksempler på klimatilpasning i byområder.
2016/06-07 Nyt fra Vejreglerne.
2016/04 Tag AkvaVejen – fremtidssikret klimatilpasning af vejene .
2014/12 Klimatilpasning af vejene får stadigt større fokus .
2014/12 Klimatilpasning: Veje, kloakker og landskab kan spille sammen .
2014/12 Afkobling af vejvand – en brik i klimatilpasningen .