Result: 31 articles from number 2016/08 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Forskning og efteruddannelse
 
Redaktionen , Redaktionen  2016/08  forskning, efteruddannelse 
Tema - Transportplanlægning
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet
Annette Christensen, Dansk Industri - transport 
2016/08  transportplanlægning 
Mobilitet – skal det ejes eller lejes?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Mobilitet – skal det ejes eller lejes? (547 KB)
 
Jacob Bangsgaard, Ertico  2016/08  mobilitet 
Fra pilotprojekt til program – intelligente transportsystemer i København
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Fra pilotprojekt til program – intelligente transportsystemer i København (649 KB)
 
Mads Gaml, Københavns Kommune
Morten Jung, A-2 A/S 
2016/08  transportsystemer 
Nasjonal transportplan (2018-2029) i Norge: Et transportsystem for framtiden
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Nasjonal transportplan (2018-2029) i Norge: Et transportsystem for framtiden (1057 KB)
 
Alberte Ruud, seniorrådgiver strat, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Norge  2016/08  transportplan, Norge 
Vælg de mest erhvervsvenlige projekter
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Vælg de mest erhvervsvenlige projekter (725 KB)
 
Annette Christensen, Dansk Industri - transport
Thomas Odgaard, Incentive Partners 
2016/08  2,4  indikatorer, erhvervstransport 
Infravation – europæisk og transatlantisk samarbejde om udvikling af infrastruktur
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Infravation – europæisk og transatlantisk samarbejde om udvikling af infrastruktur (1434 KB)
 
Finn Thøgersen, Vejdirektoratet  2016/08  11  1,9  infrastruktur 
Migration, invandring och framtida transportpolitik
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Migration, invandring och framtida transportpolitik (601 KB)
 
Backa Fredrik Brandt, Trafikanalys
Gunnar Eriksson, Trafikanalys 
2016/08  14  1,8  transportpolitik, migration, Indvandring 
Online pendlertjek: Nyt tilbud til pendlere
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Online pendlertjek: Nyt tilbud til pendlere (1244 KB)
 
Søren Fischer Jepsen, Movia   2016/08  16  pendlere, Transportformer 
Invester i den rigtige infrastruktur
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Invester i den rigtige infrastruktur (714 KB)
 
Jens Thorup Hauch, Kraka  2016/08  18  infrastruktur 
Ny Metode til Identifikation af Sorte Pletter ved hjælp af GPS- og Accelerometerdata
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Ny Metode til Identifikation af Sorte Pletter ved hjælp af GPS- og Accelerometerdata (844 KB)
 
Kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet
Camilla Sloth Andersen, Civilingeniør, Aalborg Kommune
Niels Agerholm, Aalborg Universitet 
2016/08  21  sorte pletter, GPS 
Nationell transportplanering i Sverige (TEMA 2)
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Nationell transportplanering i Sverige (TEMA 2) (792 KB)
 
Sten Hammarlund, Trafikverket, Sverige  2016/08  25  2,5  transportplanlægning, Sverige 
Rejselegat til studerende
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Rejselegat til studerende (889 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2016/08  27  0,3  rejselegat 
Evaluering af projekter mod trængsel og erfaringer med evalueringskoncept
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Evaluering af projekter mod trængsel og erfaringer med evalueringskoncept (2436 KB)
 
René Juhl Hollen, Vejdirektoratet - Vejcenter Nordylland
Lone Marie Holm Kristensen, Vejdirektoratet 
2016/08  28  Fremkommelighed, vejkryds 
Cykelpuljeprojekt får international forskerpris i Berlin
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Cykelpuljeprojekt får international forskerpris i Berlin (803 KB)
 
Lene Herrstedt, Trafitec ApS  2016/08  33  cykelpuljer, forskerpris 
Motorvejsnettets tilgængelighed for erhvervslivet
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Motorvejsnettets tilgængelighed for erhvervslivet (2467 KB)
 
Svend Torp Jespersen, Specialist, COWI  2016/08  34  2,5  motorveje, transportplanlægning, erhvervstransport 
Bedre grundlag for samfundsøkonomisk prioritering af trafiksikkerhedstiltag
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Bedre grundlag for samfundsøkonomisk prioritering af trafiksikkerhedstiltag (1841 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN
Ninette Pilegaard, seniorforsker , DTU Transport 
2016/08  37  2,6  trafiksikkerhed, samfundsøkonomi 
Nyt fra Vejreglerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Nyt fra Vejreglerne (629 KB)
 
Anna Laurentzius, Vejdirektoratet  2016/08  40  0,7  Bus rapid transit, Drift og vedligehold 
Nekrolog Carl Dixen Pedersen, 21. september 1941 – 15. juni 2016
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Nekrolog Carl Dixen Pedersen, 21. september 1941 – 15. juni 2016 (581 KB)
 
Ulrik Winther Blindum, Vejdirektoratet  2016/08  41  nekrolog 
Mobility as a Service – the biggest change in transportation since Ford Model T
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Mobility as a Service – the biggest change in transportation since Ford Model T (567 KB)
 
Sampo Hietanen, MaaS Global Ltd.  2016/08  42  2,3  mobilitet 
Svårigheter att implementera nya perspektiv i transportplaneringen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Svårigheter att implementera nya perspektiv i transportplaneringen (613 KB)
 
Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinst  2016/08  44  3,1  transportplanlægning, Sverige 
Mobilitet og sammenhængskraft på Djursland
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Mobilitet og sammenhængskraft på Djursland (1703 KB)
 
René Juhl Meyer, Norddjurs kommune
Anne Bach, civilingeniør, Midttrafik 
2016/08  48  mobilitet 
Fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i Region Sjælland
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i Region Sjælland (1790 KB)
 
Lars Bosendal, Region Sjælland  2016/08  51  transport, trafiksystemer 
Nyheder fra den vejjuridiske verden
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Nyheder fra den vejjuridiske verden (622 KB)
 
René Aggersbjerg, konsulent, cand.jur., Landinspektørfirmaet LE34  2016/08  54  1,3  matrikulære regler, private fællesveje, vintervedligehold, gravearbejder 
Et århundrede med trafikstyring
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Et århundrede med trafikstyring (889 KB)
 
Eric Gautier, Civilingeniør, ÅF - Hansen & Henneberg  2016/08  55  2,4  signalanlæg, trafikstyring 
Fremkommelighedstiltag og erhvervslivets omkostninger til at holde i kø
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Fremkommelighedstiltag og erhvervslivets omkostninger til at holde i kø (761 KB)
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet  2016/08  58  0,7  logistik, transportomkostninger, Fremkommelighed, godstransport 
Udviklingen i gods- og persontransportprognoser – prognose og faktisk udvikling
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Udviklingen i gods- og persontransportprognoser – prognose og faktisk udvikling (752 KB)
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet  2016/08  59  0,5  godstransport, persontransport, prognoser, transportudvikling, trafikmodeller 
Grove samfundsøkonomiske beregninger på motorvejsplan og rutevise analyser
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Grove samfundsøkonomiske beregninger på motorvejsplan og rutevise analyser (752 KB)
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet  2016/08  59  0,3  godstransport, samfundsanalyse, samfundsøkonomi, transportmodel, Vejudbygning, motorvejsplan 
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab (642 KB)
 
Michael Hertz  2016/08  60  0,7  Dansk Vejhistorisk Selskab 
Hvorfor sker uheld?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
Hvorfor sker uheld? (1378 KB)
 
Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet  2016/08  61  trafikuheld 
En uhensigtsmæssig tidsplan skaber irritation for trafikanterne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2016/08
En uhensigtsmæssig tidsplan skaber irritation for trafikanterne (1334 KB)
 
Piotr Kaminsky, SWARCO
Anders Kruse Palm, SWARCO Technology 
2016/08  64  signalregulering, Tidstab 

Samlet størrelse: 58