Result: 29 articles from number 2015/11 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Vejforum
 
Tim Larsen, Civilingeniør, TL-Engineering  2015/11  Vejforum 
Tema - Vejregler og deres anvendelse
 
Per Antvorskov, Vejdirektoratet  2015/11  vejregler 
Vejforum – på vej mod fremtiden
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Vejforum – på vej mod fremtiden (428 KB)
 
Kim Schwartzlose, Moe & Brødsgaard A/S  2015/11  Vejforum 
Fremtidens borgerinddragelse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Fremtidens borgerinddragelse (2107 KB)
 
Olav Bennike, Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Johnny Kristensen, Sweco Danmark A/S
John Hird, Hird&Ko ApS 
2015/11  2,5  borgerinddragelse 
Permeable belægninger og deres anvendelse i Danmark
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Permeable belægninger og deres anvendelse i Danmark (1206 KB)
 
Arne Bernt Hasling, Projektleder , COWI AS
Gregers Hildebrand, Cowi
Ole Hardt, Vejdirektoratet 
2015/11  2,8  permeabel, belægning 
Nye eksempelsamlinger om hastighedsafmærkning og om parkeringsafmærkning
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Nye eksempelsamlinger om hastighedsafmærkning og om parkeringsafmærkning (951 KB)
 
Bent Lund Nielsen, Vejdirektoratet
Pia Brix, Vejdirektoratet 
2015/11  12  hastighedsdæmpning, parkering 
Trafikulykker om natten
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Trafikulykker om natten (1503 KB)
 
Mette Fynbo, Vejdirektoratet, Sikkerhedsafdelingen  2015/11  14  2,5  trafikuheld, Haverikommissionen 
Ny håndbog om fodgængerområder
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Ny håndbog om fodgængerområder (1566 KB)
 
Mette Eklund Jakobsen, Vejdirektoratet
Bjarne Winterberg, Rambøll 
2015/11  18  fodgængere 
Reviderede udbudsforskrifter for Stabilt Grus og Bundsikring af sand og grus
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Reviderede udbudsforskrifter for Stabilt Grus og Bundsikring af sand og grus (853 KB)
 
Caroline Hejlesen, civilingeniør , Vejdirektoratet  2015/11  20  1,7  stabilt grus, bundsikring 
Nyt om vejtrafikken – 1. halvår 2015
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Nyt om vejtrafikken – 1. halvår 2015 (664 KB)
 
Flemming Clausen, Vejdirektoratet  2015/11  22  vejtrafik 
Klimavejen – Nyt udviklingsprojekt hvor asfalt udvikles med CT-scanning
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Klimavejen – Nyt udviklingsprojekt hvor asfalt udvikles med CT-scanning (2824 KB)
 
Niels Skov Dujardin, Teknologisk Institut  2015/11  24  CT-scanning, afvanding, klimaveje 
Ny udbudsforskrift for Hydraulisk Bundne Bærelag
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Ny udbudsforskrift for Hydraulisk Bundne Bærelag (446 KB)
 
Caroline Hejlesen, civilingeniør , Vejdirektoratet
John H. Skalshøi, Per Aarsleff A/S 
2015/11  28  hydraulisk bundne bærelag 
Nyheder fra den vejjuridiske verden
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Nyheder fra den vejjuridiske verden (408 KB)
 
René Aggersbjerg, konsulent, cand.jur., Landinspektørfirmaet LE34  2015/11  32  1,2  private fællesveje, ledninger, klimasikring, gæsteprincippet 
Nyt fra Vejreglerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Nyt fra Vejreglerne (378 KB)
 
Anna Laurentzius, Vejdirektoratet  2015/11  33  1,1  udbud, rejsetid, serviceniveau, autoværn 
Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark – Asfaltproduktion med større bæredygtighed
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark – Asfaltproduktion med større bæredygtighed (2313 KB)
 
Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut  2015/11  35  3,7  asfaltproduktion, bæredygtig 
Klimahensyn i vejprojektering
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Klimahensyn i vejprojektering (3680 KB)
 
Ole Jensen, Civilingeniør, Cowi  2015/11  40  vejprojektering, klimaveje 
Traineeforløb er en succes
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Traineeforløb er en succes (372 KB)
 
Daniel Olsgård Hansen, Viadania  2015/11  44  trainee, Viadania 
Bedre lydsignaler – for alle
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Bedre lydsignaler – for alle (1241 KB)
 
Jacob Deichmann, Rambøll
Torben Holm Pedersen, FORCE Technology  
2015/11  45  2,4  lydsignaler 
Temadag skal gøre funktionskontrakter bedre fremover
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Temadag skal gøre funktionskontrakter bedre fremover (1690 KB)
 
Susanne Baltzer, Vejdirektotatet
Erling Kristiansen, Sweco Danmark A/S 
2015/11  48  Funktionskontrakter  
Funktionsudbud indarbejdes i ny håndbog
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Funktionsudbud indarbejdes i ny håndbog (341 KB)
 
Vejregelgruppen vejudstyr  2015/11  50  1,3  funktionsudbud 
Rabatjordsklassificering giver nemmere arbejdsgange
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Rabatjordsklassificering giver nemmere arbejdsgange (2403 KB)
 
Steffen Damgård Nielsen, Sweco
Anne Mette Schmidt, Haderslev Kommune 
2015/11  52  rabatjord, klassificering 
Revideret udbudsforskrift for Jordarbejder
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Revideret udbudsforskrift for Jordarbejder (805 KB)
 
Caroline Hejlesen, civilingeniør , Vejdirektoratet  2015/11  54  2,5  jordarbejder, udbudsforskrifter 
Planlægning gennem fortælling af den gode historie
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Planlægning gennem fortælling af den gode historie (1161 KB)
 
Kristian Olesen, Aalborg Universitet, Plan inst.  2015/11  58  infrastruktur, samfundsøkonomi 
Indsamling, behandling og præsentation af rejsetidsdata – ny vejregelhåndbog!
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Indsamling, behandling og præsentation af rejsetidsdata – ny vejregelhåndbog! (605 KB)
 
Jonas Hammershøj Olesen, Civilingeniør , COWI A/S
Thomas Westring Roslyng, Vejdirektoratet 
2015/11  61  2,5  rejsetidsdata, rejsetid 
Effekten af CykelScore
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Effekten af CykelScore (1753 KB)
 
Troels Andersen, Odense Kommune
Christian Kofoed, Direktør, Kofoed & Co 
2015/11  64  Cyklister 
Dansk Innovation: Fra kasseret vindmøllevinge til støjskærm
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Dansk Innovation: Fra kasseret vindmøllevinge til støjskærm (1772 KB)
 
Jakob W. Nielsen  2015/11  66  støjskærme 
Remote Lamp Control - en anderledes tilgang til lampeovervågning og trafiksignaler
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Remote Lamp Control - en anderledes tilgang til lampeovervågning og trafiksignaler (2209 KB)
 
Jukka-Pekka Alanissi , Imtech Traffic & Infra OY
John Halkær Kristiansen, Hillerød Kommune 
2015/11  68  trafiksignaler, lampeovervågning 
Trafiksikkerhed i medierne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Trafiksikkerhed i medierne (967 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2015/11  72  trafiksikkerhed, medier 
Velskrevet ny bog om bæredygtig transport
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/11
Velskrevet ny bog om bæredygtig transport (784 KB)
 
Steen Leleur, DTU Transport  2015/11  74  2,6  bæredygtig transport 

Samlet størrelse: 57,8