Result: 22 articles from number 2015/08 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Transportplanlægning
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet
Annette Christensen, Dansk Industri - transport 
2015/08  transportplanlægning 
Tema - Forskning og efteruddannelse
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2015/08  efteruddannelse, trafikforskning 
En masterplan for infrastrukturen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
En masterplan for infrastrukturen (287 KB)
 
Michael Svane, Branchedirektør , DI Transport   2015/08  infrastruktur, masterplan 
Har du behov for at blive klogere, så er tompladsordningen på DTU måske en mulighed
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Har du behov for at blive klogere, så er tompladsordningen på DTU måske en mulighed (522 KB)
 
Jacob Kronbak, DTU Transport  2015/08  DTU, efteruddannelse 
Cykeltransport skal integreres i trafikmodellerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Cykeltransport skal integreres i trafikmodellerne (351 KB)
 
Goran Vuk, Vejdirektoratet
Christian Overgaard Hansen, COH ApS 
2015/08  1,3  cykeltrafik, trafikmodeller 
Vækst i både bil- og cykeltrafikken i 2014
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Vækst i både bil- og cykeltrafikken i 2014 (1858 KB)
 
Flemming Clausen, Vejdirektoratet  2015/08  3,5  biltrafik, cykeltrafik 
Mobility as a Service – the new transport paradigm
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Mobility as a Service – the new transport paradigm (1438 KB)
 
Krista Huhtala-Jenks, Ministry of Transport and Communication
Marko Forsblom, Ministry of Transport and Communication 
2015/08  12  mobilitet 
Veje & Trafik på studietur i Holland
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Veje & Trafik på studietur i Holland (2246 KB)
 
Jakob Nørgaard Wedel , studerende , Aalborg Universitet  2015/08  16  Holland, transportplanlægning, bytrafik 
Transportens Innovationsnetværk og nye tiltag inden for transportsektoren
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Transportens Innovationsnetværk og nye tiltag inden for transportsektoren (854 KB)
 
Niels Agerholm, Aalborg Universitet
Allan Olsen, Innovationschef, Danmarks Tekniske Universitet
Allan Larsen, Lektor , DTU Transport
Lisbeth Brøde Jepsen, Erhvervsakademi Sydvest
Lone Reppien Thomsen, Transportens Innovations Netværk
Mette Præst Knudsen, Syddansk Universitet 
2015/08  19  innovation, netværk, transport 
Parkér og Rejs – når det giver mening
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Parkér og Rejs – når det giver mening (2407 KB)
 
Henrik Grell, COWI  2015/08  22  parkering, Parker og Rejs 
Holdninger er mere end det, vi blot kan spørge om og svare på
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Holdninger er mere end det, vi blot kan spørge om og svare på (587 KB)
 
Laila M. Martinussen, DTU Management Engineering  2015/08  25  2,5  trafiksikkerhed, adfærd, holdning 
Er virksomhedsordningen for modulvogntog blevet smidigere?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Er virksomhedsordningen for modulvogntog blevet smidigere? (1087 KB)
 
Erik Søbjerg, Vejdirektoratet
Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik 
2015/08  28  1,8  Modulvogntog 
Hvor ”brede” er de bredere økonomiske effekter?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Hvor ”brede” er de bredere økonomiske effekter? (276 KB)
 
Lars Olsen, Fuldmægtig , Transportministeriet  2015/08  30  2,5  samfundsøkonomi 
Effekter af konkurrenceudsættelse på det kommunale vejområde
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Effekter af konkurrenceudsættelse på det kommunale vejområde (918 KB)
 
Kurt Houlberg, programchef, KORA
Ole Helby Petersen, Lektor, Roskilde Universitet - bygn. 25 
2015/08  33  konkurrenceudsættelse 
Et brugerperspektiv på ‘Parker og Rejs’
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Et brugerperspektiv på ‘Parker og Rejs’ (2872 KB)
 
Saxe B. Skygebjerg
Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
Marie K. Anderson, DTU Transport 
2015/08  35  Parker og Rejs, brugerundersøgelse, holdning 
Delebilisme: nye koncepter, brugersegmenter og effekter
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Delebilisme: nye koncepter, brugersegmenter og effekter (729 KB)
 
Sonja Haustein, DTU Transport
Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet 
2015/08  40  delebiler 
Strategiimplementering – med fokus på implementering af nye rammevilkår i transportsektoren
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Strategiimplementering – med fokus på implementering af nye rammevilkår i transportsektoren (698 KB)
 
Vibeke Forsting, COWI AS
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet 
2015/08  44  planstrategi, NVF, klimastrategi, strategisk analyse 
Bæredygtighed i et internationalt perspektiv
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Bæredygtighed i et internationalt perspektiv (1349 KB)
 
Jacob Kronbak, DTU Transport
Henrik Gudmundsson, CONCITO 
2015/08  48  bæredygtig 
Har vi overhovedet et problem med cyklister? - Ja, og byplanlæggerne kan hjælpe os
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Har vi overhovedet et problem med cyklister? - Ja, og byplanlæggerne kan hjælpe os (386 KB)
 
Matilde Rytter Bockhahn, IS IT A BIRD
Ursula Glismann, IS IT A BIRD 
2015/08  51  Cyklister 
Daler EU’s støtte til Danmarks store infrastrukturprojekter?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Daler EU’s støtte til Danmarks store infrastrukturprojekter? (501 KB)
 
Ute Stemmann, Chefkonsulent , Grontmij A/S
Henrik Tornblad, Transportøkonom, Trafikstyrelsen 
2015/08  54  2,8  infrastrukturprojekter, EU, international støtte 
Nyt fra Vejreglerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Nyt fra Vejreglerne (296 KB)
 
Anna Laurentzius, Vejdirektoratet  2015/08  58  0,9  støjskærme, vejbelysning, Bus rapid transit 
Gentagen spirituskørsel i Danmark
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/08
Gentagen spirituskørsel i Danmark (1095 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN
Sonja Haustein, DTU Transport 
2015/08  59  spiritusuheld 

Samlet størrelse: 52,3