Result: 24 articles from number 2015/02 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Trafik på skinner
 
Keld Schumann, Arkitekt m.a.a. , COWI A/S, Aalborg
Svend Tøfting, Ansv. red 
2015/02  jernbanetransport 
Tema - Broer og tunneler
 
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet
Jens Sandager Jensen, Cowi A/S 
2015/02  broer, tunneler 
Nu kører letbanen snart på skinner
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Nu kører letbanen snart på skinner (140 KB)
 
Michael Kirkfeldt , Aalborg Kommune  2015/02  letbaner, kollektiv trafik 
Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – motortrafikvej og højbro
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – motortrafikvej og højbro (665 KB)
 
Niels Korsgaard, Vejdirektoratet
Henrik Jeberg, Vejdirektoratet
Agnete Jørgensen, Vejdirektoratet
Niels Jørgen Larsen, Vejdirektoratet, anl.området 
2015/02  højbro, Frederikssund 
Bogen ”Private fællesveje”
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Bogen ”Private fællesveje” (240 KB)
 
Hans Faarup  2015/02  private fællesveje 
Konsekvenser for broer og anlægskonstruktioner som følge af baneprojekter
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Konsekvenser for broer og anlægskonstruktioner som følge af baneprojekter (303 KB)
 
Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark
Frederik Birked Wagner, Atkins Danmark
Jesper Henrichsen, Atkins Danmark 
2015/02  10  3,5  baneprojekter, anlægskonstruktioner , broer 
Dansk Brodag 2015 – tilbage i Odense – tirsdag den 24. marts
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Dansk Brodag 2015 – tilbage i Odense – tirsdag den 24. marts (160 KB)
 
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet  2015/02  13  0,5  Dansk Brodag 
Digital Image Correlation, DIC – til strukturel tilstandsfastsættelse af broer
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Digital Image Correlation, DIC – til strukturel tilstandsfastsættelse af broer (310 KB)
 
Jan Winkler, Atkins
Christian von Scholten, Atkins 
2015/02  14  broer, tilstandsvurdering 
Fra deroute til samarbejde
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Fra deroute til samarbejde (236 KB)
 
Jesper Pørksen, projektleder, Dansk Cykelturisme/ Cyklistforbundet  2015/02  17  1,5  cykelruter 
Den nye Storstrømsbro
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Den nye Storstrømsbro (459 KB)
 
Niels Gottlieb , Vejdirektoratet
Ulrik Millandt Larsen, Vejdirektoratet 
2015/02  19  Storstrømsbroen, jernbanebroer, vejbro 
Letbanen og cyklerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Letbanen og cyklerne (489 KB)
 
Ole Jensen, Civilingeniør, Cowi  2015/02  22  letbaner, Cykler 
Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Cyklisters sikkerhed ved krydsning af letbanen (289 KB)
 
Stine Sonne, Civilingeniør , Via Trafik Rådgivning A/S
Morten Nørgaard Olesen, Metroselskabet I/S 
2015/02  25  letbaner, Cyklister 
Regionaltog i Nordjylland – nyt koncept for kollektiv trafik
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Regionaltog i Nordjylland – nyt koncept for kollektiv trafik (246 KB)
 
Svend Tøfting, Ansv. red
Jens Mogensen, Region Nordjylland 
2015/02  28  regionaltog, kollektiv trafik 
Kortere rejsetid til superlyntoget forbedrer kundegrundlaget
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Kortere rejsetid til superlyntoget forbedrer kundegrundlaget (377 KB)
 
Johan Nielsen, Danske Regioner
Uffe Nielsen, Danske Regioner 
2015/02  35  rejsetid, bustrafik, togtrafik 
Semifleksibel belægning på en motorvejsbro
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Semifleksibel belægning på en motorvejsbro (369 KB)
 
Henrik Jeberg, Vejdirektoratet  2015/02  38  semifleksibel belægning, motorvejsbroer 
Nyheder fra den vejjuridiske verden
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Nyheder fra den vejjuridiske verden (209 KB)
 
René Aggersbjerg, konsulent, cand.jur., Landinspektørfirmaet LE34  2015/02  42  1,6  vejbestyrelsesforhold, tvangsbøder 
Nyt fra Vejreglerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Nyt fra Vejreglerne (205 KB)
 
Anna Laurentzius, Vejdirektoratet  2015/02  43  1,2  Bygværker, hastighedstilpasning, Funktionskontrakter  
Stilladssvigt ved brostøbning og deraf skærpet kontrol ved disse arbejder
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Stilladssvigt ved brostøbning og deraf skærpet kontrol ved disse arbejder (217 KB)
 
Barbara Boesen MacAulay, Vejdirektoratet
Niels Højgaard Pedersen, Vejdirektoratet
Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet 
2015/02  45  stilladssvigt, brostøbning 
Nye vejregler for letbaner i Danmark
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Nye vejregler for letbaner i Danmark (553 KB)
 
Martin Fischer, Aalborg Kommune, drifts/anl.afd.
Mette Eklund Jacobsen, Vejdirektoratet
Keld Schumann, Arkitekt m.a.a. , COWI A/S, Aalborg 
2015/02  48  vejregler, letbaner 
Jernbaneloven – Nyt fra krydsning mellem veje og jernbaner
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Jernbaneloven – Nyt fra krydsning mellem veje og jernbaner (144 KB)
 
Carl Dixen Pedersen  2015/02  51  jernbaneloven, jernbaneoverkørsler 
Letbanen i vejen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Letbanen i vejen (252 KB)
 
Jørgen Hansen, Anlægschef, Aarhus Letbane I/S  2015/02  52  letbaner 
Letbane på Ring 3 – et løft for den kollektive transport
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Letbane på Ring 3 – et løft for den kollektive transport (206 KB)
 
Morten Nørgaard Olesen, Metroselskabet I/S
Mathias Sdun, COWI 
2015/02  54  letbaner, Ring 3, kollektiv trafik 
75 år mellem Thy og Mors
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
75 år mellem Thy og Mors (375 KB)
 
Jan Brock Nielsen
Peter Holt, Vejdirektoratet 
2015/02  56  Vilsundbroen 
Katodisk beskyttelse – et alternativ til udskiftning af kantbjælker
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2015/02
Katodisk beskyttelse – et alternativ til udskiftning af kantbjælker (416 KB)
 
Ruth Elise Sørensen, COWI
Adriano Maglica, Trafikverket Sverige 
2015/02  59  katodisk beskyttelse, kantbjælker 

Samlet størrelse: 52,3