Result: 27 articles from number 2014/08 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Forskning og efteruddannelse
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2014/08  forskning, efteruddannelse 
Tema - Transportplanlægning
 
Søren Brønchenburg, Civilingeniør, Vejdirektoratet
Annette Christensen, Dansk Industri - transport 
2014/08  transportplanlægning 
Et ekstra plus for samfundsøkonomien
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Et ekstra plus for samfundsøkonomien (645 KB)
 
Michael Svane, Branchedirektør , DI Transport   2014/08  infrastruktur, samfundsøkonomi 
Tidens tendenser: Fra forskning til implementering
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Tidens tendenser: Fra forskning til implementering (756 KB)
 
Finn Thøgersen, Vejdirektoratet
Mette Holm Duelund, Vejdirektoratet 
2014/08  2,5  forskning 
Metode 21 – Tar på alvor usikkerheten ved framtida
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Metode 21 – Tar på alvor usikkerheten ved framtida (636 KB)
 
Arne Stølan, Statens vegvesen
Erik Larsen 
2014/08  planlægning 
Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik – et case studie
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik – et case studie (670 KB)
 
Claus Hedegaard Sørensen  2014/08  hastighedsgrænser 
Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen (726 KB)
 
Carsten Broder Hansen, kommunikationskonsul, DTU Transport
Britt Zoëga Skougaard, Data- og analysespec, DTU Transport 
2014/08  10  transportvaneundersøgelse 
Att tänka om
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Att tänka om (656 KB)
 
Anders HH Jansson, Planeringschef, Vägförvaltningen, Finland  2014/08  12  transportplanlægning 
Trafikdage i et efteruddannelsesperspektiv
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Trafikdage i et efteruddannelsesperspektiv (779 KB)
 
Harry Lahrmann, Civilingeniør, AAU - Institut for Byggeri og Anlæg  2014/08  14  trafikdage, Aalborg Universitet, efteruddannelse 
Nyt fra Vejreglerne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Nyt fra Vejreglerne (623 KB)
 
Anna Laurentzius, Vejdirektoratet  2014/08  17  vejregler 
POPE – Post Opening Project Evaluation og andre erfaringer med ex post evaluering i Storbritannien
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
POPE – Post Opening Project Evaluation og andre erfaringer med ex post evaluering i Storbritannien (686 KB)
 
Annette Christensen, Dansk Industri - transport  2014/08  18  evaluering 
Strategisk transportplanlægning – gør vi bæredygtige fremskridt?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Strategisk transportplanlægning – gør vi bæredygtige fremskridt? (633 KB)
 
Henrik Gudmundsson, CONCITO
Claus Hedegaard Sørensen
Steen Leleur, DTU Transport 
2014/08  20  transportplanlægning, bæredygtig transport 
Ny revideret udgave af ”Trafiksikkerhed – Effekter af vejtekniske virkemidler”
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Ny revideret udgave af ”Trafiksikkerhed – Effekter af vejtekniske virkemidler” (608 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2014/08  22  0,75  trafiksikkerhed 
Indfaldsveje og motorveje i storbyen – hører til en svunden tid
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Indfaldsveje og motorveje i storbyen – hører til en svunden tid (741 KB)
 
Henrik Tornblad, Transportøkonom, Trafikstyrelsen
Michael Replogle, Managing Director fo, ITDP 
2014/08  24  motorveje, indfaldsveje 
Hovsa – jernbaneoverkørsler er i Jernbaneloven
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Hovsa – jernbaneoverkørsler er i Jernbaneloven (746 KB)
 
Carl Dixen Pedersen  2014/08  27  jernbaneoverkørsler 
En grøn transportkorridor Stockholm – Palermo
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
En grøn transportkorridor Stockholm – Palermo (1364 KB)
 
Ute Stemmann, Chefkonsulent , Grontmij A/S
Uffe Ærboe Christiansen, Vejdirektoratet 
2014/08  30  transportkorridor 
Ekspertisens paradoks: om kommissioner, viden og magt
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Ekspertisens paradoks: om kommissioner, viden og magt (704 KB)
 
Peter Munk Christiansen, Professor , AU - Institut for Statskundskab  2014/08  33  2,2  kommissioner 
How to Integrate Scenario Applications to Highway Grid Development and Intermodal Logistics: The Pol
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
How to Integrate Scenario Applications to Highway Grid Development and Intermodal Logistics: The Pol (640 KB)
 
Piotr Jutkiewicz, The Millennium Project Polska
Norbert Kołos, The Millennium Project Polska
Łukasz Macander, The Millennium Project Polska
Kacper Nosarzewski, The Millennium Project Polska 
2014/08  36  3,7  transportplanlægning 
Trængselskommissionen – og hva’ så?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Trængselskommissionen – og hva’ så? (741 KB)
 
Per Homann Jespersen, Lektor, RUC - Inst. f. Miljø, Tekn. og Samfund P  2014/08  40  Trængselskommission 
Ny manual for samfundsøkonomisk analyse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Ny manual for samfundsøkonomisk analyse (636 KB)
 
Lars Olsen, Fuldmægtig , Transportministeriet  2014/08  44  2,2  samfundsøkonomi 
Er Sustainable Urban Mobility Plans (S.U.M.P.) det nye sort i planlægning?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Er Sustainable Urban Mobility Plans (S.U.M.P.) det nye sort i planlægning? (832 KB)
 
Svend Torp Jespersen, Specialist, COWI
Anette Enemark, COWI 
2014/08  47  2,3  planlægning 
Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende infrastruktur analyse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende infrastruktur analyse (770 KB)
 
Kristian Kolstrup, Incentive  2014/08  50  2,8  produktivitetskommissionen 
Analyse af forbedrede cykelforhold med cykelsimulering
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Analyse af forbedrede cykelforhold med cykelsimulering (831 KB)
 
Søren Frost, COWI A/S
Rasmus Guldborg Jensen, COWI A/S
Julie Storgaard Espensen, Trafikplanlægger , COWI A/S 
2014/08  53  2,3  cykelsimulering 
Planstrategi 2015 – Afsæt i borgerinddragelse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Planstrategi 2015 – Afsæt i borgerinddragelse (802 KB)
 
Rikke Krogsgaard, Byplanarkitekt , Hørsholm Kommune  2014/08  56  planstrategi, borgerinddragelse 
Drivkræfter og tendenser i trafikken
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Drivkræfter og tendenser i trafikken (719 KB)
 
Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
Sonja Haustein, DTU Transport 
2014/08  58  transportmønster 
Valgmuligheder for fremtidens trafikale Danmarkskort
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Valgmuligheder for fremtidens trafikale Danmarkskort (756 KB)
 
Sidsel Korsgaard, fuldmægtig, Transportministeriet  2014/08  61  infrastruktur, Danmarkskort  
Anvendelse af Landstrafikmodellen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2014/08
Anvendelse af Landstrafikmodellen (672 KB)
 
Adnan Jelin, Trafikplanlægger , Trafikstyrelsen
Camilla Riff Brems, analysechef , Sund & Bælt
Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet 
2014/08  64  landstrafikmodel 

Samlet størrelse: 56,75