Result: 32 articles from number 2011/11 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Vejregler og deres anvendelse
 
Per Antvorskov, Vejdirektoratet  2011/11  vejregler 
Trafik og Veje november 2011
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Trafik og Veje november 2011 (9402 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2011/11  84  Trafik og Veje, Hele bladet 
Vejforum – stedet hvor sektoren mødes
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Vejforum – stedet hvor sektoren mødes (883 KB)
 
Jacob Madsen, Egedal Kommune  2011/11  Vejforum 
Vejens Design
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Vejens Design (2404 KB)
 
Henrik Skouboe, Adm. dir., Bystrup Arkitekter og Designere  2011/11  2,5  design 
Brug af gule blinksignaler i midlertidig vejafmærkning ved vejarbejder
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Brug af gule blinksignaler i midlertidig vejafmærkning ved vejarbejder (2074 KB)
 
Lene Herrstedt, Trafitec ApS
Søren Frederiksen, ATKI A/S
Kai Sørensen
Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet
Bjarne Pedersen, Multi Afspærring 
2011/11  3,5  blinksignaler, vejarbejde, afmærkning 
Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj (1948 KB)
 
Jørgen Kragh, Vejdirektoratet
Gilles Pigasse, Vejdirektoratet
Jakob Fryd, Vejdirektoratet 
2011/11  12  støjskærme, trafikstøj 
Fra gade til plads
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Fra gade til plads (2303 KB)
 
Daniel Braat Carlsen, Landskabsarkitekt , Rambøll Danmark A/S  2011/11  16  byplanlægning 
(mm)op(p)datering 2011
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
(mm)op(p)datering 2011 (1901 KB)
 
Christian Busch, Sweco  2011/11  20  1,5  vejbefæstelser, dimensionering 
Vinterføre og variable vejtavler
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Vinterføre og variable vejtavler (1875 KB)
 
Tanja Kidholm O Madsen, Aalborg Universitet
Lars Bolet, Lektor 
2011/11  22  2,5  variable tavler 
Den nye privatvejslov
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Den nye privatvejslov (880 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS
René Aggersbjerg, konsulent, cand.jur., Landinspektørfirmaet LE34 
2011/11  26  private fællesveje, privatvejslov 
Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt (1790 KB)
 
Flemming Berg, Vejdirektoratet
Caroline Hejlesen, civilingeniør , Vejdirektoratet 
2011/11  30  2,4  udbudsforskrifter, bærelag 
Svenningsens A/S
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Svenningsens A/S (824 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2011/11  32  0,1  Jubilæum 
Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer (3023 KB)
 
Michael Sørensen, Via Trafik
Jan U. Hanssen, Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) 
2011/11  34  2,5  Inspektion, transportanlæg 
Brug af geoceller ved forbelastning
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Brug af geoceller ved forbelastning (1866 KB)
 
Stig Haumann Langsager, Odense kommune  2011/11  38  1,7  geocelle, forbelastning 
Nye vejledninger til brug i miljøvurderinger
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Nye vejledninger til brug i miljøvurderinger (968 KB)
 
Marianne Lund Ujvári, Vejdirektoratet  2011/11  40  miljøvurdering, faunapassage 
Reviderede bekendtgørelser om vejafmærkning
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Reviderede bekendtgørelser om vejafmærkning (2254 KB)
 
Bent Lund Nielsen, Vejdirektoratet  2011/11  44  3,5  vejafmærkning, bekendtgørelse 
Hastighed og uopmærksomhed er de væsentligste faktorer i dødsulykker
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Hastighed og uopmærksomhed er de væsentligste faktorer i dødsulykker (2284 KB)
 
Mette Fynbo, Vejdirektoratet, Sikkerhedsafdelingen  2011/11  48  2,7  Hastighed, dødsulykker 
Den nye privatvejslov set udefra
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Den nye privatvejslov set udefra (1787 KB)
 
Anders Valentiner-Branth, Advokat, HORTEN
Henrik Sauer, Advokat, HORTEN 
2011/11  52  2,7  privatvejslov 
Opfører mandlige og kvindelige fodgængere sig forskelligt?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Opfører mandlige og kvindelige fodgængere sig forskelligt? (837 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2011/11  54  0,6  trafiksikkerhed, fodgængere 
Nyt vejregelhæfte om vejsignaler
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Nyt vejregelhæfte om vejsignaler (871 KB)
 
Dorrit Gundstrup, vejchef , Rudersdal Kommune
Jens Thordrup, COWI 
2011/11  56  vejsignaler 
Skete der så noget i 2011?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Skete der så noget i 2011? (853 KB)
 
Jørn Lauridsen, Afd.ing., Vejdirektoratet
Søren G. Nielsen, Grontmij 
2011/11  58  Bygværker 
Når du er ved siden af dig selv
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Når du er ved siden af dig selv (927 KB)
 
Louise Halkjær, Geoterm A/S  2011/11  60  GPS 
Større tilgængelighed trin for trin
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Større tilgængelighed trin for trin (1920 KB)
 
Thomas Rud Dalby, Trafikplanlægger , Grontmij A/S
Lone Krogsgaard, Projektleder, Skanderborg Kommune 
2011/11  62  tilgængelighed 
Effekt af ”Din Fart” skilte
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Effekt af ”Din Fart” skilte (836 KB)
 
Mette Møller, Transport DTU/DTU MAN  2011/11  65  0,5  afmærkning, trafiksikkerhed, Hastighed 
Om adgangen til at undtage visse strækninger fra vintervedligeholdelse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Om adgangen til at undtage visse strækninger fra vintervedligeholdelse (853 KB)
 
Tom Løvstrand Mortensen, Vejdirektoratet
Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet 
2011/11  66  1,5  vintervedligehold 
CE-mærkning af stål- og aluminiumkonstruktioner – DS/EN 1090-1
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
CE-mærkning af stål- og aluminiumkonstruktioner – DS/EN 1090-1 (1016 KB)
 
Erik Mørup, Causa Consulting A/S  2011/11  68  1,8  CE-mærkning, stålkonstruktioner, aluminiumkonstruktioner 
Vejregler for vejbelysning i praksis
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Vejregler for vejbelysning i praksis (930 KB)
 
Tine Byskov Søndergaard, Dong Energy  2011/11  70  1,8  vejbelysningsregler, vejbelysning 
Geometrisk udformning af stibroer
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Geometrisk udformning af stibroer (1004 KB)
 
Lars Testmann, civilingeniør , Rambøll
Mette Eklund, Vejdirektoratet 
2011/11  72  1,5  stibro 
Nyorganisering af Entreprenøren i Esbjerg
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Nyorganisering af Entreprenøren i Esbjerg (939 KB)
 
Jørn Madsen, Entreprenørchef, Esbjerg Kommune  2011/11  74  organisation 
Vejregler for geometrisk udformning i åbent land er på trapperne
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Vejregler for geometrisk udformning i åbent land er på trapperne (864 KB)
 
Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet
Ulrich Bach, Cowi A/S 
2011/11  76  1,8  geometrisk udformning 
Regelmæssige opfriskning af trafiksikkerhedsrevisorer
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Regelmæssige opfriskning af trafiksikkerhedsrevisorer (997 KB)
 
Adriaan Schelling, Vejdirektoratet
Jesper Mertner, Cowi as 
2011/11  78  trafiksikkerhedsrevisorer 
Modellering af transportefterspørgsel under trængsel
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2011/11
Modellering af transportefterspørgsel under trængsel (884 KB)
 
Goran Vuk, Vejdirektoratet
Christian Overgaard Hansen, COH ApS 
2011/11  80  1,8  trafikmodeller, trængsel 

Samlet størrelse: 144,9