Result: 28 articles from number 2005/12 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - Vejforvaltning
 
Hans Faarup  2005/12  vejforvaltning 
Tema - Drift
 
Per Simonsen, Afd.ing., Vejdirektoratet  2005/12  Vejdrift 
Dansk Vejtidsskrift december 2005
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Dansk Vejtidsskrift december 2005 (7592 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2005/12  60  Dansk Vejtidsskrift, Scannet blad 
Efter Vejforum
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Efter Vejforum (61 KB)
 
Svend Tøfting, Ansv. red  2005/12  vejsektoren, Dansk Vejtidsskrift, Vejforum 
Standard for udveksling af vejprojektdata
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Standard for udveksling af vejprojektdata (305 KB)
 
Svend Elgaard, Vejdirektoratet  2005/12  1,9  vejdata 
Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje - samarbejde og incitamenter
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje - samarbejde og incitamenter (237 KB)
 
Søren Gludsted, Vejdirektoratet
Mogens Høgsted, Vive Consult 
2005/12  partnering, Vejdrift 
Slyngrensning af asfaltbelægninger øger friktionen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Slyngrensning af asfaltbelægninger øger friktionen (452 KB)
 
Kåre Ulrich Hansen, Sund & Bælt  2005/12  slyngrensning, friktion, asfaltbelægning 
Vejdirektoratets strategier for renhold, græsslåning og ukrudtsbekæmpelse
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejdirektoratets strategier for renhold, græsslåning og ukrudtsbekæmpelse (1079 KB)
 
Benedikte Piil
Søren Gludsted, Vejdirektoratet 
2005/12  13  5,7  renholdelse 
Fra BCRA’05 til BCR2A’09
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Fra BCRA’05 til BCR2A’09 (255 KB)
 
Gregers Hildebrand, Cowi
Erik Nielsen, Vejdirektoratet 
2005/12  18  1,8  konferencer 
VEJPRISEN 2005 gik til Roskilde Kommune
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
VEJPRISEN 2005 gik til Roskilde Kommune (189 KB)
 
Mette Plejdrup, Vejdirektoratet  2005/12  20  1,2  Vejprisen 
Video på vejen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Video på vejen (141 KB)
 
Mads Holm-Petersen, Vejdirektoratet  2005/12  22  videodetektion 
JobManager - et nyt Web-baseret it-system
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
JobManager - et nyt Web-baseret it-system (294 KB)
 
Jan M. Jansen, Ekstern lektor  2005/12  24  2,5  IT 
Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje – procesoptimeringer, metoder og resulta
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje – procesoptimeringer, metoder og resulta (482 KB)
 
Søren Gludsted, Vejdirektoratet
Mogens Høgsted, Vive Consult 
2005/12  27  partnering, Vejdrift 
Suverænt stisystem - men med indbyggede gener
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Suverænt stisystem - men med indbyggede gener (435 KB)
 
Janne Tinghuus, Via Trafik  2005/12  29  3,7  stisystem 
Vejdirektoratets brev af 2. maj 2005 om en vejbestyrelses mulighed for at afslå at give tilladelse t
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejdirektoratets brev af 2. maj 2005 om en vejbestyrelses mulighed for at afslå at give tilladelse t (24 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/12  32  0,3  gravetilladelser (m.a.) 
Lokaliseringen af de nye vejcentre
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Lokaliseringen af de nye vejcentre (57 KB)
 
Søren Kjærgaard, Vejdirektoratet  2005/12  33  1,3  vejcentre 
Drainman – holder styr på dine afløb
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Drainman – holder styr på dine afløb (352 KB)
 
Niels P. Albrechtsen, Vejdirektoratet  2005/12  34  1,7  afløbsledninger, afvanding 
Rumleriller på Rønde-motortrafikvejen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Rumleriller på Rønde-motortrafikvejen (444 KB)
 
Anders Aagaard Poulsen, Rambøll  2005/12  36  rumleriller 
Vejhistorie i Småland og Götaland
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejhistorie i Småland og Götaland (618 KB)
 
Carl Johan Hansen  2005/12  38  2,5  vejhistorie, Sverige 
Vejdirektoratets brev af 28. juni 2005 om nedlæggelse af privat fællesvej i det åbne land, j.nr. A01
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejdirektoratets brev af 28. juni 2005 om nedlæggelse af privat fællesvej i det åbne land, j.nr. A01 (28 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/12  40  0,6  privat fællesvej(m.a.) 
Rideklub kunne ikke opnå vejret ved hævd
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Rideklub kunne ikke opnå vejret ved hævd (128 KB)
 
Hans Faarup  2005/12  41  1,3  hævdvinding 
Vejdirektoratets brev af 9. maj 2005 om ”særlige forhold” i vejlovens § 89, j.nr. A01-D0301-82
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejdirektoratets brev af 9. maj 2005 om ”særlige forhold” i vejlovens § 89, j.nr. A01-D0301-82 (27 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/12  42  0,5  Særlige forhold 
Kommentarer til Østre Landsrets dom af 19. maj 2005 om retten til at disponere over et offentligt st
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Kommentarer til Østre Landsrets dom af 19. maj 2005 om retten til at disponere over et offentligt st (70 KB)
 
Leif G. Larsen, Kontorchef  2005/12  43  2,5  offentligt stiareal 
Vejdirektoratets brev af 14. februar 2005 om vedligeholdelse af træer langs private fællesveje på la
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Vejdirektoratets brev af 14. februar 2005 om vedligeholdelse af træer langs private fællesveje på la (29 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/12  45  0,5  træer (m.a.) 
Trafiksikre skolebørn
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Trafiksikre skolebørn (199 KB)
 
Michael Aakjer Nielsen, Vejdirektoratet
Ole Helboe Nielsen, Horsens Kommune
Mikael Mikkelsen, Horsens Kommune 
2005/12  46  skolebørn 
Udbudsforskrifter for Generelle bestemmelser og Arbejdsplads m.v.
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Udbudsforskrifter for Generelle bestemmelser og Arbejdsplads m.v. (210 KB)
 
Jørn A. Kristensen, Rambøll A/S
Michael Ebbesen, Vejdirektoratet 
2005/12  48  1,7  arbejdsplads 
Teknisk rapport fra CEN om bindemidler – og hva’ så?
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Teknisk rapport fra CEN om bindemidler – og hva’ så? (199 KB)
 
Erik Nielsen, Vejdirektoratet  2005/12  50  bindemidler 
Anvendelse af privatvejsloven i 3 konkrete situationer
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/12
Anvendelse af privatvejsloven i 3 konkrete situationer (97 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/12  53  1,4  privatvejslov 

Samlet størrelse: 108,1