Result: 26 articles from number 2005/01 of The Danish Road Journal

Article name Writers Number Page Size Keywords
Tema - ITS
 
Svend Tøfting, Ansv. red  2005/01  ITS 
Tema - Trafikafvikling
 
Erling Hvid, COWIconsult  2005/01  trafikafvikling 
Dansk Vejtidsskrift januar 2005
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Dansk Vejtidsskrift januar 2005 (6460 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2005/01  60  Dansk Vejtidsskrift, Scannet blad 
Alle regionale vejforbindelser til staten
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Alle regionale vejforbindelser til staten (113 KB)
 
Per Hedelund, Adm. direktør, Dansk Trafik Teknik A/S  2005/01  vejforvaltning 
Behov for trafikpolitisk nyorientering
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Behov for trafikpolitisk nyorientering (544 KB)
 
Flemming Hansen, Trafikminister, Trafikministeriet  2005/01  trafikpolitik, infrastrukturplanlægning, miljø og trafiksikkerhed 
ITS verdenskongres i Japan
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
ITS verdenskongres i Japan (959 KB)
 
Jens Rørbech  2005/01  ITS, ITS Verdenskongres 
Projekter, hvori indgår Variable tavler, skal godkendes af Vejdirektoratet
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Projekter, hvori indgår Variable tavler, skal godkendes af Vejdirektoratet (651 KB)
 
Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet  2005/01  10  2,7  variable tavler, trafikafvikling 
Amternes sortpletudpegning - Metode og erfaring
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Amternes sortpletudpegning - Metode og erfaring (862 KB)
 
Michael Sørensen, Via Trafik  2005/01  13  3,8  trafiksikkerhed, sortplet 
ITS og kollektiv trafik
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
ITS og kollektiv trafik (456 KB)
 
Per Skovsund, Telenor Connect A/S - Danmark  2005/01  17  0,9  kollektiv trafik, ITS 
Trængsel i 1-sporede rundkørsler - hvordan kan den afhjælpes
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Trængsel i 1-sporede rundkørsler - hvordan kan den afhjælpes (765 KB)
 
Stig V. Jeppesen, Sweco Danmark A/S
Søren Olesen, Civilingeniør, Carl Bro as 
2005/01  18  trængsel, kapacitet, rundkørsler, 1-sporede rundkørsler 
Vejloven og Kommunalreformen
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Vejloven og Kommunalreformen (810 KB)
 
Hans Faarup  2005/01  21  2,4  vejlove, Kommunalreform 
Trafiksikre Unge - et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Trafiksikre Unge - et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt (800 KB)
 
Harry Lahrmann, Civilingeniør, AAU - Institut for Byggeri og Anlæg
Vagn Bech, Nordjyllands Amt, Amtsvejvæsenet
Bente Schmidt Nielsen, Trafikforskningsgr. Aalborg Universitet 
2005/01  24  4,6  farttilpasning 
Søren B. Ingemann Larsen, Ribe Amt havde 25 års jubilæum 01.01.2005
 
Redaktionen , Redaktionen  2005/01  28  0,1  mærkedage 
Indeks 2004
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Indeks 2004 (195 KB)
 
Redaktionen , Redaktionen  2005/01  29  Indeks 
Veje og køleskabe har noget til fælles
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Veje og køleskabe har noget til fælles (464 KB)
 
Søren Bülow, Dansk Vejforening  2005/01  33  ITS 
Hovedistandsættelse af Sct. Mogens Gade i Viborg
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Hovedistandsættelse af Sct. Mogens Gade i Viborg (928 KB)
 
Thorkild Vestergaard, Civ.ing, Viborg kommune
Peter Sørensen, Ingeniør, Viborg Kommune 
2005/01  34  3,8  brosten, ledninger 
Trafikantinformation via Nettet - evaluering af TRIM Rejsetid
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Trafikantinformation via Nettet - evaluering af TRIM Rejsetid (499 KB)
 
Jens Toft Wendelboe, Cowi A/S  2005/01  38  trafikantinformation, TRIM 
Parkeringspolitik i et bypolitisk perspektiv
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Parkeringspolitik i et bypolitisk perspektiv (984 KB)
 
Camilla Stegste Rasmussen, Civilingeniør, Sven Allan Jensen A/S
Carsten Maegaard-Nielsen, Arkitekt, Holstebro Kommune 
2005/01  40  3,8  parkeringspolitik 
Digitale kort for transportområdet
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Digitale kort for transportområdet (524 KB)
 
Ian Berg Sonne, Naturgeograf, Nordjyllands Amt  2005/01  44  2,3  digitale kort, transport 
Vejdirektoratets brev af 30. januar 2004 om afvandingsproblemer på privat fællesvej i by med henblik
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Vejdirektoratets brev af 30. januar 2004 om afvandingsproblemer på privat fællesvej i by med henblik (28 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/01  46  0,7  afvanding (m.a.) 
Vejdirektoratets brev af 15. december 2004 om reparation og vedligeholdelse af rørledning i offentli
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Vejdirektoratets brev af 15. december 2004 om reparation og vedligeholdelse af rørledning i offentli (33 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/01  46  0,7  gæsteprincip(m.a.) 
Vejdirektoratets brev af 16. november 2004 om vedligeholdelse af privat fællesvej på landet og det l
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Vejdirektoratets brev af 16. november 2004 om vedligeholdelse af privat fællesvej på landet og det l (30 KB)
 
Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS  2005/01  47  0,7  Vejlaug (m.a.), privat fællesvej(m.a.) 
Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap (611 KB)
 
Søren Olesen, Civilingeniør, Carl Bro as  2005/01  48  VISSIM, DanKap, trafiksimulering 
Projekt Trængsel
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Projekt Trængsel (644 KB)
 
Erling Hvid, COWIconsult  2005/01  50  2,5  trængsel, transportomkostninger 
Skjult regional kapacitetsreserve snart brugt
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
Skjult regional kapacitetsreserve snart brugt (773 KB)
 
Hans Ege, Movia  2005/01  53  3,1  trængselsproblemer, kapacitet 
ITS in Sweden - looking back and ahead
PDF:Dansk Vejtidsskrift 2005/01
ITS in Sweden - looking back and ahead (538 KB)
 
Jonas Sundberg, ITS Sweden
Christer Karlsson, ITS Sweden 
2005/01  56  2,1  ITS 

Samlet størrelse: 113,2